อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการครั้งก่อนแม้ว่าราคาอาหารสดจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเป็นไปตามประมาณการเดิม คณะกรรมการกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมีส่วนทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าในอดีตเช่นการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซการแข่งขันด้านราคาและการผลิตที่ถูกกว่าโดยเทคโนโลยี

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคยังขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีค่าสูงกว่าค่าเงินภูมิภาคเนื่องจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นและปัจจัยภายในประเทศ กนง. แสดงความกังวลต่อการแข็งค่าของสกุลเงินเนื่องจากอาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเสริมว่าจะติดตามการพัฒนาของอัตราแลกเปลี่ยนและการไหลเข้าของเงินทุนอย่างใกล้ชิด