ว่าที่บัณฑิตวอนช่วยจ่ายค่าเทอมช้ากว่าเพื่อน ม.ดังไม่อนุมัติให้จบ

มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากหมดสิทธิ์รับปริญญาภายในปีการศึกษา 2561 และยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ตามสิทธิที่ควรจะได้นายพัลลภเล่าว่าตนเองเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมมาโดยตลอด

และยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยชนะเลิศในโครงการแข่งขันของสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย โครงการผู้บริหารดีและเก่งครั้งที่ 2 ในปี 2561 แต่เนื่องจากทางบ้านขัดสน ต้องหาเงินส่งเสียค่าเล่าเรียนเพียงลำพัง และ ยังต้องรับผิดชอบครอบครัว ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษา ยังมีค่าเทอมค้างจ่ายกับทางมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,700 บาท เมื่อสอบถามทางฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย ได้รับคำยืนยันว่าสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม และ ได้รับปริญญาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ปกติ หลังจากนั้นได้ไปหางานทำและได้เงินมาจ่ายค่าเทอมค้างชำระในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตามกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าปรับในการทำเรื่องล่าช้าจำนวน 500 บาท แต่ปรากฏว่าวันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาโทรศัพท์มาแจ้งว่าตนเองทำเรื่องคาดว่าจะจบล่าช้าเกินกำหนด ซึ่งจะทำให้ตนเองต้องไปรับปริญญาในปี 2563 และไม่ได้รับเกียรตินิยม เนื่องจากถือว่าจบเกิน 4 ปี เรื่องที่เกิดขึ้นตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่ได้ทำตามที่อาจารย์แนะนำตามกำหนดเวลา